När budgetförslagen från S, V och MP respektive M, C och KD var uppe på kommunstyrelsens bord härom veckan var det den rödgröna budgeten som vann, efter att SD valt att lägga ner sin röst.

På måndagens kommunfullmäktige var det så dags att slutgiltigt avgöra frågan, och beslutet föranleddes inte oväntat av en hel del diskussioner.

Efter att Eva Ballovarre (S) redogjort för de rödgrönas budgetförslag, som bland annat innehöll en skattehöjning med 35 öre och medel till mer personal inom skola och äldreomsorg, gick ordet till Elizabeth Peltola (C), som beskrev nämnda budget som ”rörig” och menade att den ”saknade en röd tråd”.

– Under 2016-2019 ökar vi intäkterna med 22 procent. Det är helt fel läge att höja skatten och använda upp varenda krona av höjningen, menade hon.

”Ren och skär lögn”

Skolans budget var ett av de ämnen som kom att diskuteras flitigt, inte minst då Eva Ballovarre ställt sig skeptisk till att Alliansen valt att plocka bort 15 miljoner.

– Vi ligger redan lågt jämfört med andra kommuner, då är det obegripligt för mig hur man kan minska ner mer, menade hon.

– Det är ren och skär lögn att påstå att vi minskar skolans budget, kontrade Peltola, och pekade på andra satsningar för skolans del, som gör att det enligt henne i slutändan blir ett tillskott istället för en minskning.

Ballovarre pekade på att det är mer personal som behövs inom skolan, likväl som inom äldreomsorgen, och partikollegan Stefan Jönsson var inne på samma linje.

Han hänvisade till en trygghetsmätning på Linnéskolan, där mentorer har införts och där 90 procent av eleverna känner sig trygga jämfört med 84 procent tidigare.

– Meritvärdena har höjts för att det finns fler vuxna i skolan, och det var precis den effekten vi ville ha. Vi är inne på rätt väg, sa han.

”Måste trivas”

Dan Bülow (KD) trodde dock inte att antalet lärare är det väsentliga, utan kvaliteten på dem.

– Vi behöver kunnig och engagerad personal, sa han, och föreslog att de tio miljoner som Alliansen vill ha som buffert skulle kunna användas till att höja lärarlönerna.

Stefan Jönsson (S) påpekade att flera satsningar på lärarna redan har genomförts, som Lärarlyftet och Förstelärare, medan Bo Bergsjö (L) menade att det är arbetsmiljön som måste bli bättre:

– Det handlar inte om pengar eller löner, utan om inställningen. Lärarna måste trivas för att vilja stanna kvar.

Tydliga skillnader

Den föreslagna skattehöjningen blev förstås också ett stort diskussionsämne.

Bülow påpekade att det är fattigpensionärerna som drabbas värst, medan Lars Ingvert (S) menade att kommunen utan skattehöjning kan behöva köpa in tjänster.

– Och det drabbar fattigpensionärerna!

Den höga sjukfrånvaron var ett annat ämne som diskuterades, där partierna var ganska överens om att något måste göras.

När det var dags att rösta hängde det, liksom i kommunstyrelsen, på Sverigedemokraterna. Den här gången valde inte partiets representanter att lägga ner sina röster, utan la dem på det borgerliga budgetförslaget som därmed var det som gick igenom.

– Jag tycker att debatten visade på tydliga skillnader i blockens politik. Konsekvenserna blir stora för skolan, där personalsatsningarna uteblir, sa en besviken Eva Ballowarre efter mötet.