När Ljungbys nytillträdda fullmäktigeledamöter sammanträdde för andra gången för mandatperioden var det dags att välja fullmäktiges presidium. Till ordförande föreslogs Ann-Charlotte Wiesel (M) som haft posten även den förra mandatperioden. Om detta ordades det inte, men det gjorde det desto mer när förslagen till första vice och andra vice ordförande lades fram.

Här hade den normala tågordningen lämnats och valberedningen föreslog Janewert Johansson (S) som första vice, och Bengt Carlsson (KD) som andra vice. Kristdemokraterna föreslog genast istället Bengt Carlsson som första vice.

Anne Karlsson (S) klargjorde Socialdemokraternas syn på saken.

– Detta går emot gällande principer, sa hon och förklarade att enligt de oskrivna reglerna borde styrande block ordförande och förste vice, och det största oppositionspartiet andre vice ordförande.

– Det vore märkligt att frångå det.

Demokrati eller inte?

Sverigedemokraterna hade ett annat sätt att se på saken, nämligen att fullmäktiges tre största partier i tur och ordning skulle tilldelas ordförandeposterna.

– Det är inte så mycket politik i det, utan de borde tilldelas efter antalet röster, sa Jan Lorentzson (SD) och föreslog Dick Andersson som andre vice.

Roland Johansson (ALT) tog Sverigedemokraternas sida, och tyckte att det var orättvist att SD inte föreslagits till en av posterna:

– Men vi kanske inte ska ha demokrati i den här staden?

Något som i sin tur fick Magnus Gunnarsson (M) att reagera:

– Nu börjar känner jag att det börjar kantra. Jag förstår att SD gör denna framställan men det är inte en fråga om demokrati eller inte, sa han och förklarade att mandaten fördelas enligt en uträkning och att det är denna politikerna har att förhålla sig till.

– Antingen följer vi reglerna vi har eller inte, men om reglerna kan det inte råda något tvivel.

Tio röster för SD

Eftersom det fanns två förslag till två av posterna blev det sluten omröstning i fullmäktigesalen.

När rösterna räknats stod det klart i omröstningen mellan Bengt Carlsson och Janewert Johansson att tolv ledamöter lagt ner sina röster, 26 röstat på Bengt och elva röstat för Janewert.

I omröstningen mellan Janewert och Dick Andersson blev utfallet tio röster för Dick, 38 för Janewert och en ogiltig röst.

Därmed har Ljungbys kommunfullmäktige fått ett nytt presidium lett av Ann-Charlotte Wiesel.