Jag har läst deras principprogram, till skillnad från många andra. Där finns en mening som skrämmer mig och som jag inte kunnat få svar på. Så här står det i SD:s principprogram: ”På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.”

Läs de sista raderna några gånger… Jag ryser av obehag inför det. Lägg därtill att SD gör skillnad på medborgarskap i den svenska staten och tillhörighet till den svenska nationen.

Vad menar SD med att byta lojalitet? Vem avgör det? Om man inte tycker som SD har man då bytt lojalitet mot nationen? Och vad händer med de personerna? Får de vara kvar i landet, utan rösträtt och utan att få ta del av den gemensamma välfärden som tex vård, vägar mm.

Ni som kan lite om Europas historia, läs orden igen: ”upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur”.

Marie Liljedahl

Relaterat till artikeln