Replik

Lars Nordqvist (M) skriver en replik till insändaren "Det är ingen slump att Återbruket läggs ner!".

Svar till oppositionsrådet Anne Karlsson (S) och fullmäktigeledamoten Lotte Åhlander (S) 29 juli.

Med ett nära nog religiöst politiskt budskap delar nu socialdemokraterna i Ljungby upp politiker i två grupper. De goda socialisterna och den illasinnade borgligheten det så kallade vi och dem. Denna ideologisk förenklade människosyn blir nog svår att övertyga dagens upplysta människor om. Drabbas man av sådan politisk fanatism borde man ta en stol och sätta sig i för att utöva lite stilla eftertänksamhet.

Nästan 60 procent av de röstberättigade i Sverige har någon form av borgerliga värderingar. Trots detta är regeringen Löfven inne på sin andra mandatperiod. Hur regeringsinnehavet har utvecklats sig i Sverige har väl knappt undgått någon. En allt mer grövre brottslighet som tycks normaliseras. En allt större otrygghet för människor att röra sig fritt inte minst kvinnor.

En alltmer urholkad välfärd som vi inte har upplevt i Sverige under modern tid. Allt fattigare kommuner trots en ihållande högkonjunktur. Konstant brist på personella och ekonomiska resurser inom alla välfärdstjänster, ändå har vi aldrig haft så stor befolkning som nu att tillgå. Det spelar ingen roll om vi pratar sjukvård, äldreomsorg, skolor, polis, rättsväsende, kriminalvård, försvar eller något annat – problemen är välkända. Så innan socialdemokraterna dömer och grupperar andra politiker måste man nog belysa sin egen förmåga.

Lars Nordqvist (M)

Relaterat till artikeln