Den som har kvar gamla 100-lappar med motiv av Carl von Linné eller 500-lappar med motiv av Christopher Polhem kan fortfarande lämna in sedlarna till en bank och få beloppet från de gamla sedlarna insatt på ett bankkonto. Men det börjar bli ont om tid för att lämna in de sista sedlarna. Om mindre än två månader, den 30 juni 2018, är det sista chansen.

Riksbanken bedömer att omkring 12 miljoner 100-lappar och omkring 5 miljoner 500-lappar ännu inte har lämnats in. Det totala värdet på sedlarna som inte har lämnats in uppgår då till omkring 4 miljarder kronor, enligt Riksbankens beräkningar.

Den som har kvar gamla ogiltiga sedlar kan lämna in pengarna till en bank. Men eftersom bankerna i dag hanterar kontanter i betydligt mindre omfattning än tidigare så rekommenderar Riksbanken att den som vill lösa in pengarna i förväg ser till att kontakta aktuell bank för att göra en överenskommelse om hur och när sedlarna ska lämnas in.

Riksbanken klargör även att den som ska lämna in ett större belopp av ogiltiga sedlar får räkna med att få en del frågor från banken om var pengarna kommer ifrån. Bankerna ställer frågorna för att bland annat kontrollera att sedlarna inte kommer från penningtvätt eller annan typ av kriminalitet. Den som ska lämna in en större summa pengar rekommenderas också att i möjligaste mån ta med sig kvitton, avtal och liknande för att kunna styrka var pengarna kommer ifrån.