Replik

svar till Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M), Bo Bergsjö (L), Gun-Britt Cedergren (KD) i Smålänningen den 16 september.

Alliansen i Älmhult verkar vilja minska kommunens låneskuld genom att välja en lösning som innebär ökade driftskostnader med 100 miljoner kronor under 25 år. Var finns logiken i detta?

Att bygga skolan i Västra Bökhult i egen regi innebär utifrån de handlingar vi tagit del av lägre driftskostnader för kommunen med minst fyra till fem miljoner kronor årligen jämfört med att en privat aktör bygger och hyr ut den. Driftskostnaden gynnas alltså av att kommunen bygger skolan själv och vi har på så sätt mer pengar över till det viktigaste – nämligen lärarna.

Vi är positiva till att titta på alternativa lösningar när stora investeringar ska göras – men självklart väljer vi att stå upp för det förslag vi anser bäst och i detta fall också det alternativ som är billigast för Älmhults kommun.

Alliansen säger att vi svartmålar dem när vi påtalar att det länge funnits motstånd att bygga ny skola. För att friska upp minnet så kommer här två citat från valrörelsen 2018 när frågan kring att bygga nya skolor ställs:

Karl Henrik Wallerstein (KD) – Smålandsposten den 28 augusti 2018: ”Ett alternativ jag är helt emot är att bygga de två nya skolorna. Den skulle vara en enorm besparing att satsa på befintliga skolor.”

Sonja Emilsson (M) Smålandsposten den 8 juli 2018: ”Som sagt sitter det ju inte i tjusiga lokaler och jag tror att eleverna trivs ändå. Det har varit diskussioner om vi behöver en ny skola. Är det rimligt? Kan man använda lokalerna vi har är det bättre än att bygga nytt, menar Sonja Emilsson och pekar på att både Ryfors skola och Pjätteryd ligger inom rimligt avstånd.”

Alliansen i Älmhult har stirrat sig blind på kommunens låneskuld och föredrar att sätta sig i dyra, långa avtal framför att välja det billigaste alternativet som håller nere driftskostnaden.

Vår lösning är att tro på Älmhults positiva utveckling. Vi vill fortsätta skapa ett Älmhult där människor inte bara kan bo utan också vill bo och leva. Utbudet för oss som redan bor här blir bredare, våra företag får lättare att rekrytera, vi blir fler som kan dela på de kostnader som vi ändå står inför och skattetäkterna blir högre.

Eva Ballovarre (S)

kommunstyrelsens andre vice ordförande

Stefan Jönsson (S)

utbildningsnämndens andre vice ordförande