Kvinnan, som vill vara anonym, berättar att hon under hela 2016 varit sjukskriven för utmattningsdepression. Under den tiden har hon fått sjukpenning utbetald av Försäkringskassan.

När det började bli dags att deklarera och deklarationen anlände från Skatteverket, upptäckte kvinnan att det betalats in för lite skatt.

Det innebär att kvinnan nu måste betala nära 8 000 kronor i restskatt.

– Jag fick en chock. Jag har förutsatt att de gjort rätt, och har som sjuk inte orkat kontrollera att rätt skatt dras, berättar hon.

Hon berättar också att summan nästan motsvarar en månadsinkomst som sjukskriven, och att hon nu inte vet hur hon ska klara av att betala restskatten.

– Jag vet inte hur jag ska få ihop det, kanske kan jag delbetala.

Pia Blank Thörnroos som är juridisk expert på skatteverket säger att hon inte kan uttala sig i det enskilda ärendet men att det finns flera saker som kan ha gjort att kvinnan fått kvarskatt.

— Ofta är svårt att veta varför man får kvarskatt. Det kan vara många saker som spelar in och inte bara skatteavdraget från försäkringskassan, säger hon.

Blank Thörnroos berättar att generellt betalar man mer i skatt om man är sjukskriven än om man får lön på grund av det jobbskatteavdrag man får när man jobbar.

— Men Försäkringskassan har en särskild skattetabell som vi gör avdrag enligt för de som är sjukskrivna och i den tar man hänsyn till att man inte får jobbskatteavdraget, säger hon.

På skatteverket har man inte fått några indikationer på att det är fel i själva skattetabellen. Däremot är det flera som överraskats av jämkningar som ligger fel i förhållande till sina räntor, då räntorna är historiskt låga vilket leder till ett låga ränteavdrag.

— Men jag kan som sagt inte säga hur det är för denna person. Mitt råd är att hon ringer till skatteupplysningen och ber att de går igenom det hela med henne, säger Pia Blank Thörnroos.

Kvinnan berättar att hon vid flera tillfällen försökt att komma till skatteverkets kontor för att fråga vad som hänt men att de långa köerna just nu gör att hon inte lyckats nå dem.