Grunden till debatten var den interpellation som Liselotte Åhlander, S, i januari ställde till personal- och arbetsmarknadsutskottets ordförande Carina Bengtsson, C, om vad som görs för att få ner sjuktalen och hur man tänkt gå vidare.

Carina Bengtsson menade att mycket gjorts och att många projekt är på gång för sjukskrivningarna skall gå ner.

Liselotte Åhlander berättade att vissa av de saker som fanns med i det skriftliga svar som Carina Bengtsson lämnade inte fungerar.

– Visst stämmer det att personalen har tillgång till företagshälsovården och får råd därifrån men när chefer sedan inte tar någon hänsyn till vad HVC säger så hjälper det ju inte.

Ett annat exempel, menade Liselotte, var den så kallade sjukskrivningsgrupp som finns dit långtidssjukskrivna bjuds in – där bara en varit med.

Kontakta mig!

Carina Bengtsson sa:

– Vi är alla arbetsgivare – tänk på det. Om något inte fungerar så måste det föras fram. Jag har högsta politiska ansvaret i personalfrågor i kommunen, men jag måste få reda på att det inte fungerar. Jag tackar för att jag fick informationen nu men kontakta mig om ni vet något som inte är bra.

Roland Johansson, Alt, riktade sig till Liselotte Åhlander, och sa:

— Det är tydligen bara till dig och mig folk kommer och klagar över att man blir behandlade dåligt av våra chefer. Man vågar inte klaga av rädsla för repressalier. Hör verkligen ni andra inte någonting?

Roland tog upp ett exempel där personal uppmanats att inte mata en gammal människa så sakta.

– Men jag har lovat de som pratar med mig att jag skall ta upp det dom säger i fullmäktige. Det kommer jag att fortsätta med så länge jag är med här, sa Roland.

– Ja, du Roland. Fortsätter du att ta upp enskilda personalärenden här i fullmäktige så kommer du inte att hjälpa en enda, kontrade Carina Bengtsson med.

Mycket är bra

Thomas Ragnarsson, M, menade att väldigt mycket är bra inom kommunens verksamhet.

– Jag känner inte igen mig det som sagts här i kväll. Vi ger felaktiga signaler om vi bara talar om hur dåligt allt är i kommunen. Det är faktiskt mycket som är bra. Det är inte så att sjukskrivningarna bara har arbetsrelaterade orsaker.

Det var naturligtvis oundvikligt att komma in på en annan fråga som diskuterats tidigare under kvällen – Socialnämndens kraftiga underskott. Socialnämnden måste spara samtidigt som sjukskrivningstalen bland de anställde inom socialnämndens verksamhet är mycket höga. En ekvation som kan vara svår att lösa.

Bo Ederström, M, socialnämndens ordförande, tog upp just problematiken att man måste spara samtidigt som det egentligen behövs mer folk:

– Vi måste helt enkelt jobba smartare, sa han. Nu kan det till exempel bli så att vi i stället för att ha en dyr bemanningspool kanske gör överanställningar på vissa platser. Det kan bli billigare så.

Egna erfarenheter

Just denna problematik kan sammanfattas i det inlägg som Malekara Vital, S, gjorde där han talade utifrån egna erfarenheter.

– Jag jobbar nattetid inom åldringsvården, berättade han. Under några år arbetade jag med ensamkommande, och när jag kom tillbaka till åldringsvården märkte jag en stor skillnad. Tidigare var vi alltid två som jobbade nattetid på en avdelning, nu är vi ensamma för att hjälpa 24-25 personer.

– Dels skall vi hinna med alla om behöver hjälp med att gå på toaletten, som kanske mår illa eller behöver vändas. Tänk er själva om jag ensam skall vända en person som kanske väger 100 kilo. Det är tortyr för mig och min rygg men det är också tortyr för den som jag skall hjälpa. Med fler anställde är det bättre för både anställda och gamla.