Under lång tid har kommunen haft som målsättning att årets resultat ska motsvara en procent av omsättningen.

Kommunen rör sig med cirka 900 miljoner kronor, vilket alltså innebär att nio miljoner kronor ska bli över.

Nu är det dags för nya tider,

Bakgrunden är att kommunen under senare år har investerat kraftigt, och att låneskulden är uppe i 710 miljoner kronor,

Låneramen är satt till högst 1,2 miljarder kronor fram till 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har väckt frågan om att resultatet ska fördubblas, till två procent av omsättningen.

Detta ska ske stegvis.

Tanken är att överskottet ska vara 1 procent även 2018, 1,5 procent 2019 och sedan vara uppe i 2 procent 2020.

Detta innebär alltså ett finansiellt överskott med cirka 20 miljoner kronor år 2020.

– Det handlar om att betala tillbaka lån, säger Eva Ballovarre.

– Detta är en god ekonomisk hushållning.

För att lyckas med detta måste det till en strategi, med målsättningen att se var de här pengarna kan hämtas.

Ett uppdrag till tjänstemännen ska syfta till att se hur 1,5 procent av den totala budgeten kan sparas. Detta gäller rakt över alla förvaltningar.

Undersköterskor och lärare är undantagna.

– De jobbar direkt mot medborgarna; vi vill inte ha neddragningar av personal.

Men hur ska besparingen gå till?

– Vi tror att man måste tänka ännu smartare. Hur fungerar utskick av handlingar till oss politiker? Vad kostar portot? Vad kostar alla papper vi skriver ut?

– Gör det digitalt istället. Det är ett exempel på hur vi vill att man ska tänka. Sedan kan man inom socialtjänsten ha övervakning nattetid med hjälp av kameror.

– Vi ska tänka över hur vi jobbar för att ge ett mervärde för invånarna.

Kan detta göras utan att höja skatten?

– Långsiktigt tror jag att det finns många lösningar som stärker vårt resultat. Det är ett långsiktigt arbete; vi hittar inte de pengarna i morgon.

Rent logiskt är det på personal man kan spara de stora pengarna. Kan man utesluta personalneddragningar?

– Jag vill inte att det ska bli neddragningar inom skola, hemtjänst och särskilt boende.

Hur tänker du inom övriga kommunala funktioner?

– Vi får titta på vad vi ska göra. Det kanske är så att det behövs färre anställda. Jag kan inte utesluta det. Men det blir inte i morgon.