Händelsen inträffade i Södra Finnhult, öster om Vissjön i norra delen av kommunen, natten mellan tisdagen och onsdagen.

Enligt anmälaren, en lantbrukare, så ska någon ha klippt sönder taggtråden utmed det fält där kor betade.

Det fick till följd att djuren rymde. Men ägaren kunde lyckligtvis senare fånga in kreaturen.