Enligt räddningstjänsten hade flera blixtar slagit ner i skogen i närheten av Stubbalycke och en av dessa orsakade en brand i en skogsdunge. Räddningstjänsten var snabbt på plats för att släcka branden och hyllar också markägarna som redan innan hade påbörjat att kväva lågorna med vattenkannor och annat.

– Markägarna såg att det tog fyr direkt när blixten slog ner och började då att försöka släcka med vattenkannorna. Det var ett rådigt ingripande, säger Staffan Hård, som är insatschef på Räddningstjänsten i Älmhult.

Räddningstjänsten var kvar i några timmar vid platsen efter att elden var släckt för att säkerställa att den inte blossade upp igen. Dessutom befarade dem att blixtarna kan ha orsakat andra bränder, men ingen sådan har kunnat konstaterats.

Hör intervjun med Jan Ragnarsson från Liatorps räddningstjänst nedan.