Skolinspektionen har i mitten på januari mottagit en anmälan angående en skola i Ljungby kommun.

I anmälan framgår att en elev på skolan upprepade gången utsatts för mobbing under en längre tid utan att få hjälp.

Barnet ska inte ha fått vara med på olika aktiviteter på rasten och av lärare då blivit uppmanad att leka själv istället.

När föräldrarna tagit kontakt med lärare och rektor på skolan och påtalat det som barnet utsatts för har de enligt anmälan inte fått gehör.

Istället ska de ha mötts av att ha blivit utskällda och anklagade för att inte tala sanning.

Nils-Göran Jonasson som är Barn- och utbildningschef i Ljungby kommunen kan inte kommentera det specifika ärendet men säger att ha alltid tar del av de anmälningar som inkommer och att man alltid lyfter ärendena med den skola det gäller.

– Generellt kan jag säga att det ska aldrig förekomma mobbing, utan våra skolor ska vara trygga och bra för alla som går i dem, säger Jonasson.

Samtidigt håller han med om att det ibland är svårt att hantera dessa typer av ärenden eftersom de handlar om upplevelser, vilket kan skilja sig åt mellan barnen.

– Men vi får aldrig ifrågasätta barnens upplevelser utan så fort någon elev känner sig krängt är rektor skyldig att göra en utredning och det är så vi jobbar. Sen kan den utredningen behöva vara mer omfattande eller mindre beroende på vad som hänt, säger Jonasson.

Dock kan han inte kommentera vad som gjort i ärendet eller om några åtgärder vidtagits som följd av den anmälan som inkommit till Skolinspektionen.