Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) och Anders Karlsson lokalpolischef i Ljungby skrev på torsdagen på ett nytt medborgarlöfte för 2017 och 2018.

– Syftet är delvis att vi ska ha en gemensam problembild och att åskådliggöra vår gemensamma agenda, säger Magnus Gunnarsson (M).

Rent konkret innebär löftet att man under de kommande två åren ska genomföra dialogmöten med medborgare i hela kommunen, framförallt utanför Ljungby tätort. Vid dialogmötena vill man bland annat fokusera på den i kommunen.

Man lovar också att genomföra två trygghetsvandringar per år och att hålla minst två grannsamverkansmöten per år samt att arbeta för att fler grannsamverkansområden bildas i kommunen.

– Vi har fått en del kritik när det gäller grannsamverkan och nu vill vi satsa på att komma tillbaka till den nivå vi haft tidigare i det arbetet, säger Magnus Gunnarsson (M).

Gemensamma riktade insatser från kommun och polis när det finns behov är också något som man skriver under.

– Det kan till exempel vara att göra en riktad insats mot narkotika i skolan. När vi gör en sådan sak är det viktigt att andra parter som till exempel socialen är redo att ta hand om barnen som kommer till dem i samband med det, säger Anders Karlsson.

Carina Karlund som är säkerhetssamordnare på Ljungby kommun säger att man inte får glömma att medborgarlöftet endast är det övergripande målarbetet.

– Det sker ju ett arbete varje dag ute i våra verksamheter. Där samarbetar vi hela tiden och det samarbetet fungerar väldigt bra, säger hon.

Att löftet har skrivits på två år beror på att man vill att det ska följa mandatperioden och uppföljning kommer man att göra varje kvartal.