För ett antal år sedan drabbades Ljungbergmuseet. I år var det Langes i Virestad som drog en nitlott.

Snart börjar vårsäsongen och sommarsäsongen för många av Kronobergs företag, men också för de turist- och besöksmål som finns i Kronoberg. Det är en tid som för många företag och andra verksamheter är viktig rent ekonomiskt. Fler besökare under vår och sommar bidrar stort till att företag ska kunna gå med vinst. För de stora turist- och besöksmålen i vårt län innebär fler besökare, att man även i fortsättningen kan erbjuda en högkvalitativ verksamhet.

För både företag och besöksmål är möjligheten att skylta utmed de större vägarna i länet viktig, när det gäller att locka kunder och besökare.

Vi Liberaler i Region Kronoberg och i våra åtta kommuner oroas därför av att Trafikverkets strikta tolkning av lagar och regler, när det gäller skyltning utmed större allmänna vägar, hotar företag och besöksmål i vårt län. För ett antal år sedan hade Ljungbergmuseet problem med att få skylta utmed E 4:an. Senast är det Langes i Virestad som tvingas ta bort skyltning utmed väg 23, samtidigt som årets mest lönsamma månader inleds, åtminstone om kunderna ges möjlighet att hitta dit. Det är bara två exempel bland många.

Det vi nu ser är hur verksamheten hotas för ett mindre företag som finns och verkar i kronobergsk landsbygd. Det är orimligt.

Det är därför vi Liberaler i Region Kronoberg tog upp frågan på senaste regionfullmäktige 27 februari. Vi vill att Region Kronoberg och länets åtta kommuner gemensamt och så snabbt som möjligt tar upp frågan med Trafikverket, för att möjliggöra att företag och andra verksamheter ges möjlighet att skylta vid större allmänna vägar, utan att trafiksäkerheten hotas.

Maria Grans

Ljungby Ledamot i Regionfullmäktige (L)

Gunnar Nordmark

Växjö Ledamot i Regionfullmäktige (L)