Sedan ett antal år hanterar Swedbank, likt flertalet andra svenska banker, inte längre kontanter. Dock har det fram till ny varit möjligt att lämna in sina mynt för inväxling i en automat.

En apparat som till årsskiftet kommer att pensioneras och heller inte kommer att ersättas av någon ny.

Enligt kontorschef Catarina Pålsson-Melin har myntautomaten en längre tid sjungit på sista versen, och beslutet att ta bort den servicen ligger i linje med Swedbanks policy att vara en kontantfri bank.

– Den har levt lite på nåder och övertid, så nu har vi beslutat att ta bort den. Däremot har vi ju kvar möjligheten att både ta ut och sätta in sedlar.

Catarina Pålsson-Melin pekar också på att under de senaste fem åren har kontanthanteringen, en enligt Riksbankens statistik, minskat med 40 procent.

– De som hanterar stora mängder mynt har väl ofta kontakt med något värdebolag. Men man kan vända sig till oss på banken för att få rådgivning, säger Catarina Pålsson-Melin.

Hon pekar också på att den ökade användningen av den mobila betaltjänsten swish gjort sitt till för att minska vårt behov av kontanter.

– Hos många föreningar vi har kontakt med berättar man att de ökat sin omsättning via swish.

– Det är en bra fråga, men jag har inget bra svar på den. Jag är inte rätt person att svara på vad som ligger till grund för Riksbankens beslut, säger Cataina Pålsson-Melin.