Premiumartikel

Mats Nässert jämte dockor som bär uniformer som en gång burits av general Gustav Åkerman till vänster och överstelöjtnant Henrik Fogelklov till höger.

Foto Catarina Johansson

Smålands militärhistoriska centrum – film

Han heter Mats Nässert och intresset för militärhistoria sträcker sig längre än till inne på kammaren.
Han berättar om årtal och termer som ett rinnande vatten och har byggt upp ett helt museum kring militärhistoria.

Premium-erbjudande

90 dagar för 90kr

Därefter 129kr/mån

Med Premium får du tillgång till följande:
,