Till följd av det ställs tågtrafiken in på flera sträckor i nästan ett dygn, från torsdagsmorgonen klockan 09 fram till fredagen klockan 05.

Berörda sträckor är Halmstad-Värnamo, Helsingborg-Ängelholm, Ramlösa-Eslöv och Malmö-Ystad-Simrishamn, enligt Trafikverket.

I samband med hårda vindar väntas vattennivån stiga i både Kattegatt och Öresund.

Efter den senaste tidens nederbörd i området är flödena också fortsatt höga i vattendrag i området, och en klass 2-varning har utfärdats för Lagan, Bolmån, Helge å, Mörrumsån, Ronnebyån och i Emåns biflöden Solgenån och Gårdvedaån, uppger SMHI på sin hemsida.