”Socialdemokraterna i Ljungby kommun står inte bakom det lagda förslaget om att stänga akuten i Ljungby nattetid. Vi förutsätter att ärendet lyfts ut ifrån dagordningen på Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22/6-2017.Förslaget har kommit hastigt på och Socialdemokraterna har inte varit informerade. Frågan är ej heller beredd politiskt”.

Socialdemokraterna kommer att bjuda in till ett offentligt möte i augusti för att diskutera hälso- och sjukvårdsfrågor med regionpolitikerna.