Det är regeringen som ligger bakom satsningen som har inneburit att ungdomar har fått åka avgiftsfritt med kollektivtrafiken under hela sommarlovet.

Nu meddelar Region Kronoberg i ett pressmeddelande att satsningen har resulterat i ett ökat resande hos länets ungdomar. Under perioden 15 juni-15 augusti 2018 har ungdomarnas resande ökat med 94 procent.

– Det statliga stödet för avgiftsfri kollektivtrafik på sommarlovet har gjort det möjligt för många fler ungdomar att ta sig till sommarjobb och fritidsaktiviteter i Kronoberg. Det tycker jag är väldigt bra, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S), i pressmeddelandet.

Hållbara resvanor

Det är skolungdomar som slutat årskurserna 6-9 i grundskolan eller åk 1 och 2 i gymnasieskolan i länet, men även de skolungdomar som har rätt till färdtjänst, som har kunnat ta del av erbjudandet.

Länstrafiken Kronobergs utvärdering visar att satsningen medförande nästintill en fördubbling av antalet resor hos länets ungdomar, jämfört med förra året.

15 800 sommarlovskort delades ut och i genomsnitt har 17 resor gjorts per kort.

Kommande år

Den statliga satsningen som finansierar avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven är tänkt att vara mellan 2018-2020.

Regeringen har tagit beslut om att 350 miljoner kronor ska delas ut årligen. Region Kronoberg har i år tagit emot drygt sju miljoner kronor.

Syftet med satsningen är att tidigt etablera hållbara resvanor hos ungdomar samt att underlätta för dem att resa kollektivt till och från sommarjobb, kompisar och andra aktiviteter.