Det är kärva tider för Ljungby kommun. Sparkkraven ligger tungt över socialnämnden som gång på gång ger uppdrag om att dra åt svångremmen ännu hårdare.

Under kommunstyrelsens möte fattades ett nytt beslut om besparingar och denna gången är det politikerna själva som står i centrum för neddragningen. Det blev ingen debatt i frågan eftersom den redan avgjorts kvällen innan på ett parlamentariskt möte.

Beslutet är att dra av fem procent från det belopp som är grunden för alla arvorden - en riksdagsmans arvode. Och därmed minskas samtliga ledamöters arvoden.

Det beslutades också att dra in på antalet nämnds och styrelsemöten med ett nästa år.

Detta innebär en besparing om totalt en miljon kronor under nästa år.

Relaterat till artikeln