I går satt Region Kronoberg i stabsmöte på grund av det ansträngda vårdplatsläget.

Det blev dock inga beslut om några inställda operationer under gårdagen

– Vi har ett nytt möte i morgon torsdag, säger Stefan Ahlrik.

Det var under tisdagen som Region Kronoberg uppgav i ett meddelande att man höjer sin beredskap till så kallat stabsläge kring sjukhusen i Ljungby och Växjö.

Det på grund av ” ett ansträngt vårdplatsläge”.

Men man ska inte vara rädd att söka vård.

De senaste dagarna har det varit många patienter som sökt slutenvård. Vi har för få disponibla platser. Det hänger kvar sedan sommaren och beror på sjuksköterskebristen, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg.

De senaste dagarna har många sökt slutenvård och platsbristen blev allt mer akut.

Enligt Per-Henrik Nilsson kan det bli tal om att ställa in planerade operationer.

Det är något som vi vill undvika in i det sista, säger Per-Henrik Nilsson.

Situationen följdes upp under onsdagen och något beslut om inställda operationer har ännu inte fattats.

Vilken är orsaken till ökningen av patienter?

Det är varken influensa eller vinterkräksjuka, men vid denna tid på året är det fler som söker vård och fler patienter med lung- eller hjärtsjukdomar som blir sämre.

Stabsläget gör att sjukhusen lättare och snabbare kan samverka kring patienter vilket sänker trycket en del.

Men fler sköterskor ger det väl inte?

Nej men det gör att vi kan ta tag i detta tillsammans. Jag vill åter påpeka att ingen ska känna oro för att söka vård, säger Per-Henrik Nilsson.

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget inom sjukvården och innebär att nyckelbefattningar inom den särskilda krisledningen följer utvecklingen, samlar in information och är beredda att vidta nödvändiga åtgärder.