I Facebookflödet dyker bild efter bild upp från olika platser i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommun. Vattenmängderna har dokumenterats.

Under tiden av en vecka har vattenmängderna stigit cirka 30 centimeter. Olika aktörer i Ljungby kommun kämpat för att hålla koll på de stora flödena. Bland annat Trafikverket, Ljungby energi, räddningstjänsten, försvaret och hemvärnet.

Det är 50 år sedan ån var så översvämmad.

Vi har redan fått in en hel del bilder från läsarna och kommer att uppdatera efter hand.

Relaterat till artikeln