Medborgaren skrivet i sitt förslag, ställt till kommunen, att det är många barn och ungdomar som deltar i Kulturskolans olika aktiviteter och behöver en säker väg till och från.

Därför vill hon att Skånegatans sträckning mellan Villagatan och Kungsgatan ska stängas av för motortrafik. En sådan åtgärd skulle dessutom skapa ett "torg" mellan Kulturskolans lokaler som kan utnyttjas för olika arrangemang och dessutom kan perrongen, utescenen på Godsmagasinet utnyttjas på ett nytt sätt.

Förslagsställaren har också tänkt på de som besöker Pingstkyrkan och Grand och menar att en avstängning skulle vara positivt för dessa då de inte behöver passera över en genomfartsled för att komma till parkeringsplatserna på salutorget.

En avstängning av Skånegatan skulle dessutom innebära att Kungsgatan inte behöver stängas tillfälligt i samband med marknader, då det kommer att finnas tillräckligt med utrymme, menar förslagsställaren.