– Det är risk för att det här slår sönder en väl fungerande utredningsorganisation, det är många poliser som är oroliga nu i Ljungby, säger Anders Karlsson, chef för Ljungby lokalpolisområde.

När den nya polisorganisationen infördes med lokalpolisområde Ljungby i Region Syd beslutades det att den skulle utvärderas efter ett och ett halvt år.

I lokalpolisområdet ingår förutom Ljungby även Osby, Markaryd och Älmhult som i sin tur ingår i polisområde Sydvästra Götaland. En länsövergripande organisation som har ställt nya krav på myndigheterna.

Polis och åklagare har flera länsstyrelser och landsting att samarbeta med. På åklagarmyndigheten är man kritisk till den indelningen.

Nu har det gått ett och ett halvt år. En grupp ledd av Håkan Wall från Nationella Operativa Avdelningen, har arbetat fram ett förslag till en ny organisation.

Målet med den nya organisationen har varit att hålla samman länen.

– Vi är det enda polisområde som har varit länsövergripande. Nu föreslås att polisen i Ljungby, Markaryd och Älmhult åter ska tillhöra Kronoberg och Kalmar i polisområde Sydöstra Götaland och att Osby inte ska tillhöra oss längre, säger Anders Karlsson.

På onsdagen har polisen i Region Syd ledningsmöte i Kristianstad. Då ska frågan om en ny organisation behandlas.

Kommunalråden som ingår i området är inbjudna till ett informationsmöte på eftermiddagen om förslaget till en ny polisorganisation. Ljungbys kommunalråd Magnus Gunnarsson (M) ska vara med där.

Det slutgiltiga beslutet om det ska bli en ny organisation för Ljungby, Älmhult och Markaryd tas av rikspolischefen Dan Eliasson innan årets slut.

Polischefen i Ljungby är inte så förtjust i att man nu kanske ändrar polisens organisation.

– Det blir så hattigt. Vi har precis haft en omorganisation och våra poliser har precis lärt känna människorna i Osby. Det är för tidigt att ta beslut om en ny organisation, det brukar ta fyra-fem år för en organisation att sätta sig, påpekar Anders Karlsson.

Dessutom har polisens utredningsenhet i Ljungby, som leds av förundersökningsledarna Frederik Svärd och Jakob Lexell, gjort ett väldigt bra jobb, enligt Anders Karlsson.

Hittills i år har polisen i Ljungby lokalpolisområde haft runt 1 100 inkomna ärenden. Omkring 600 av dem har redovisats till åklagare.

– Vi ligger på 47, 7 procent redovisade ärenden i år, det är vi näst bäst på i hela Sverige. Så högt har vi aldrig legat tidigare. Vi har byggt upp en stark utredningsorganisation där alla poliser deltar i utredningsarbetet, förklarar Anders Karlsson och fortsätter:

– Men vad händer om vi slås samman med Kronoberg och Kalmar? Det finns kanske en risk för att vår utredningsorganisation slås sönder då. Hamnar krimjouren i Växjö? Det finns en oro inom polisen i Ljungby nu för vad som ska hända. Jag är själv orolig.