Jörgen Wass är vd i Brunskogsgruppen, men sitter även med i TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

– En undersökning där 1 000 åkerier i hela landet deltog visade att det behövs 2 200 nya förare bara i år. Störst är bristen här i sydvästra och sydöstra Sverige, berättar han.

Problemet har uppstått under de senaste åren, och orsakerna bakom är flera.

– Dels är det färre som utbildar sig, men det är också många som har en felaktig bild av yrket, tror Jörgen.

Att vara lastbilschaufför i dag handlar om så mycket mer än att bara köra lastbil, menar han.

Mycket är till exempel datoriserat numer, så datorvana är en viktig merit. Utvecklingen går också allt mer mot alternativa bränslen, och Jörgen tror att man inom fem år kan ha sina första ellastbilar.

Brunskogsgruppen har i dag 33 chaufförer samt 14 lagerarbetare anställda. Därtill finns ett antal timanställda, och ibland tas även F-skattare in.

28 lastbilar finns i parken, liksom tre kranbilar.

Svårigheterna att finna personal finns även vad gäller lagerarbetare, dock inte i samma utsträckning. Även här tror han att många har förutfattade meningar om yrket.

– Många tror att det bara handlar om att köra truck, men även för lagerarbetarna är det mycket datorer idag, säger Jörgen.

Sedan i fjol ska alla chaufförer inom EU årligen gå en utbildning, för att därefter få ett yrkeskompetensbevis.

Detta är förstås i grunden bra, men gör att det är ännu svårare att få tag på inhoppare.

– Innan brukade vi ringa in tidigare anställda som har gått i pension, men eftersom de inte har någon YKB så går det inte längre.

Just nu behöver Brunskogsgruppen anställa tre chaufförer.

– Det är stora problem att hitta ersättare vid sjukdom och vi har ännu inte löst sommarbemanningen helt. Ibland är det jättetufft, berättar Jörgen.

Och samtidigt som branschen brottas med svårigheter att hitta personal har de konkurrensen från Östeuropa som ett ständigt orosmoln.

Det handlar då om företag utan kollektivavtal, som låter chaufförerna jobba under bristfälliga förhållanden och med undermålig lön.

Jörgen Wass tror att även detta kan påverka yrkets attraktivitet.

– Kanske är det den bilden man har av yrket, men så ser det inte alls ut på de svenska företagen. Vi har kör- och vilotider som måste följas, och som vi noga lever upp till, säger Jörgen.

Hur ska man då få fler att intressera sig för föraryrket?

– Vi kan bli bättre på att marknadsföra oss redan i årskurs 8, säger Jörgen Wass självkritiskt.

Men man måste också jobba på att få upp statusen för yrket.

Såväl gymnasiet som yrkesutbildningen på Sunnerbogymnasiet har relevanta utbildningar, så några sådana hinder finns inte.

– Fast någon kranbil som eleverna kan öva på finns inte på Sunnerbogymnasiet, säger Jörgen, vars företag även är i behov av personal med dessa kunskaper.

För att få in nya presumtiva anställda tar Brunskogsgruppen emot en hel del praktikanter, men har även kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen.

Positivt i sammanhanget är ändå, menar Jörgen, att de flesta som börjar på företaget faktiskt blir kvar.