Mötet i Hinneryd tros bli välbesökt.

– 125 - 130 kommer dit, säger Victoria Lindtner som är sekretariatschef i intresseorganisationen Danske Torpare i Søborg.

Platsen som gäller den 30 september är Hinneryds Bygdegård och på stormötet ska danska fritidshusägare kunna ställa frågor till Markaryds kommuns politiker och chefstjänstemän.

Enligt dagordningen börjar mötet med ett välkomsttal av kommunalrådet Bengt Germundsson (KD). Sedan kommer det att handla om vinkraftverk, och vad man ska göra om man vill bygga om, till eller nytt.

Andra punkter som är relevanta för danska fritidshusägare i Markaryds kommun, kommer att handla om vatten och avlopp, upplevelser i Markaryds kommun, och om internet. Efter lunch handlar en diskussionspunkt om avfall.

Sedan kommer Victoria Lindtner och advokat Bjørn Nielsen att ha ordet. Och tillsist avslutas dagen av Markaryds kommuns näringslivschef, Bengt Göran Söderlind.