Tarmbakterien kan spridas både genom livsmedel och badvatten. Eftersom den i detta fall har spridits över olika delar av landet tros smittan vara livsmedelsburen, enligt Folkhälsomyndigheten. Livsmedel som opastöriserad mjölk, rå köttfärs och bladgrönt kan bära på smittan. För att vara säkra utreder nu myndigheten smittkällan, tillsammans med Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. Lokalt kan bakterien ha spridits via badvattnet.

Sedan början av juli har det rapporterats in en ökad mängd fall av ehec i flera län i landet. Främst i Västra Götaland och Uppsala. Därför utreds tarmsjukdomen nu som ett nationellt utbrott.

Både barn och vuxna har drabbats, men infektionen är vanligast hos barn.

I nuläget har Folkhälsomyndigheten kunnat identifiera 54 fall, men man misstänker att ett femtiotal fall utöver dessa är en del av utbrottet.

Vad är ehec?

Ehec, eller närmare bestämt enterohemorragisk E. coli, är en zoonos vilket innebär att den kan smitta mellan djur och människor. Om man har drabbats av infektionen kan det ge milda symptom, men ibland även blodig diarré och njursvikt. Dödsfall förekommer, men är ovanligt, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.