Ipren, Voltaren och Pronaxen, en grupp läkemedel som kallas NSAID, är storsäljande receptfria läkemedel och används mot bland annat inflammation och smärta.

Diklofenak, som finns i Voltaren, kan bidra till en femtioprocentig ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med att inte äta några läkemedel. Detta enligt en stor studie som ett danskt forskarlag har publicerat.

Jämfört med ibuprofen, som finns i Ipren, och naproxen, som finns i Pronaxen, innebär diklofenak en 20- respektive 30 procent högre risk att drabbas av sjukdomarna.

"Ett stort problem"

– Vi tycker att det är dags att kännas vid riskerna och minska användningen av diklofenak. Det är ett stort problem att det finns receptfritt i många länder, säger Morten Schmidt, en av forskarna bakom studien, till SVT.

Paul Hjemdahl, överläkare och professor i klinisk farmakologi vid Karolinska institutet, förklarar att man bör vara försiktig med användning av de ovanstående läkemedlen.

– Det klokaste är att äta paracetamol. Det NSAID-läkemedel som är mest skonsamt ur hjärtsynpunkt är naproxen och i andra hand ibuprofen i låg till måttlig dos, säger Hjemdahl till kanalen.