Annons
Vidare till smalanningen.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Svar direkt: "Önskar inget högre än att Mattias hittas"

Artikel 116 av 117
Försvunne Mattias Borg
Visa alla artiklar

LÄS MER: Polisen måste se över sina rutiner kring arbetet med försvunna personer

Det är med stor sorg och inte minst frustration jag kan konstatera att Mattias inte hittats trots omfattande och långtgående insatser från såväl allmänhet, frivilligorganisationer, andra samhällsaktörer och polis.

När det gäller Polismyndighetens insatser påbörjades dessa en mycket kort tid efter att Mattias anmälts försvunnen. Åtgärder som under de första två dygnen utgjordes av så kallade livräddande insatser inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Detta innebär i praktiken att en räddningsledare utses och att samhällets samlade resurser kan tas i anspråk, vilket också skedde genom polisiära resursförstärkningar från hela Polisregion syd. De här förstärkningarna utgjordes bland annat av ledningskompetens avseende eftersök av försvunna personer, poliser, polishundar med hundförare och polishelikopter. Utöver detta togs räddningstjänstens resurser i anspråk både avseende personal samt utrustning. Dessutom engagerade sig frivilligorganisationer och allmänhet som gick man ur huse för att hitta Mattias.

När polisen letar efter en försvunnen person tillämpas en strukturerad systematik som bygger på informationsinsamling och analys av ett stort antal olika parametrar. Dessa samlas in, bedöms och analyseras. Utifrån detta skapas ett sökområde som delas upp i ett stort antal sektorer. Sektorerna ser olika ut och avgränsas ofta av geografin genom till exempel vägar, vattendrag, kraftledningsgator eller byggnader. Parallellt med detta görs sannolikhetsberäkningar med hjälp av den insamlade informationen. Beräkningar som vägleder polisen om var någonstans inom sökområdet fokus i första hand ska läggas initialt för att om möjligt hitta den försvunne personen vid liv. Tidigt under morgonen då Mattias anmälts försvunnen var sektorindelningen gjord och man kunde börja söka av de olika sektorerna systematiskt. Sektorer som tillsammans utgjorde ett stort geografiskt område avseende centrala Ljungby och stora områden utanför bebyggelsen. Efterhand sektorerna sökts av görs nya bedömningar avseende eventuella nya sökområden eller om vissa områden ska avsökas igen.

Cirka två dygn efter Mattias försvinnande beslutade räddningsledaren att den livräddande insatsen skulle avslutas och med detta övergick sökarbetet i annan fas och i det fortsatta sökarbetet har polisen också lagt stora resurser på att hitta Mattias. Polisen har haft en kontinuerlig dialog med Mattias familj där vi löpande informerat om vad vi gjort och vad vi haft för avsikt att vidta för åtgärder. Polisen har även lämnat ut geografisk dokumentation om var eftersöksarbetet bedrivits.

Den omnämnda strumpan anträffades i en av de tidigare nämnda sektorerna veckor efter att Mattias försvann. Sektorn där fyndet gjordes hade dessförinnan, flera gånger genomsökts av polis med polishundar utan att Mattias eller några spår efter honom anträffats. Därför gjordes bedömningen att ett eventuellt fynd inte skulle förändra sökarbetet då sektorn redan var grundligt genomsökt samt att övriga sektorer i anslutning till sektorn innehållandes fyndplatsen också genomsökts grundligt. Vidare krävs det rent juridiskt en pågående förundersökning för att ett fynd ska kunna tas i beslag för en eventuellt teknisk undersökning och utöver detta ska en sådan åtgärd förväntas att leda förundersökningen framåt. I det här fallet fanns inte någon pågående förundersökning där en sådan åtgärd skulle kunna förväntas att leda utredningen framåt.

Att söka efter en försvunnen person är ett komplicerat och svårt arbete där man delvis behöver har turen på sin sida. Beslut måste fattas i olika riktningar och beslut tas utifrån det beslutsunderlag som finns att tillgå. Ju sämre och tunnare beslutsunderlag desto svårare att fatta beslut. Beslut som många gånger är av en känslig art både för anhöriga och övriga personer i den försvunnes närhet.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att polisens insatser gällande att hitta Mattias följt de arbetsmetoder och principer samt den juridik som vi har att förhålla oss till. Vi har uthålligt och systematiskt fortsatt vårt sökarbete på platser där vi har haft indikationer på att Mattias skulle kunna finnas och under vinter, vår och fram till idag har stora polisiära resurser lagts på att hitta Mattias. Ur ett historiskt perspektiv sannolikt mer än i något annat ärende när det gäller en försvunnen person i polisområde Kalmar Kronoberg. Till detta tillkommer ett omfattande biträde från Kustbevakningen, Räddningstjänst, Sjöpolisen och andra frivilliga aktörer som hjälpt oss i sökarbetet.

När det gäller det fortsatta eftersöksarbetet värderar och analyserar polisen löpande eventuellt nya inkomna tips och nya uppgifter om Mattias försvinnande, och under hösten tas nytt beslut om vilken inriktning det fortsatta sökarbetet ska ta. Vi inom polisen önskar inget högre än att Mattias hittas så att hans familj, nära och kära samt inte minst alla Ljungbybor får klarhet i vad som hänt honom och i det har vi gjort och kommer att göra vårt allra bästa.

Roger Olsson

Chef Lokalpolisområde Ljungby

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel