Förslaget om att stänga akuten nattetid och inte längre utföra akuta operationer under natten, har kritiserats hårt av flera politiker. Bengt Germundsson, kommunalråd i Markaryd, sluter sig till den skaran och undrar om förslaget verkligen är allvarligt menat.

– Vi har varit överens om att det ska finnas två fullvärdiga lasarett i länet, säger han.

– Jag är inte insatt i förslaget i sin helhet och har svårt att kommentera det, men processen tycker jag att vi bör fundera på.

Germundsson berättar att förslaget varit en fullkomlig nyhet för Kristdemokraterna i Region Kronoberg.

– Jag vet inte om majoriteten haft kännedom om det, men om man haft det tycker jag att det borde stoppats tidigare om man inte menar rösta igenom det.

– Ett sådant förslag river upp så mycket frågor och funderingar.

Germundsson kan inte tänka sig att något av allianspartierna kommer att rösta för förslaget. Men om beslutet ska fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden är det de rödgröna partierna som avgör då de har egen majoritet.