Enligt Jonasson har man inom förvaltningen gjort vad som är möjligt, när personal inom skolan ska anställas.

– Vi begär utdrag från polisens belastningsregister, och dessutom inhämtar vi referenser från olika håll, säger han.

Skolchefen betonar att man lägger stor vikt vid just referenser.

I det nu aktuella fallet med den åtalade mannen fanns inga uppgifter som kunde uppfattas som diskvalificerande.

– Därför är det praktiskt taget omöjligt att förutse brott av det här slaget, säger han.

När misstankarna om mannens oegentligheter avslöjades, agerade skolledningen utan dröjsmål. Ett föräldramöte anordnades med 200 personer närvarande.

I det läget uttalade Nils-Göran Jonasson att insatser skulle göras för att vardagen på skolan skulle återgå till det normala.

Så har också skett - men enligt en av rektorerna på den aktuella skolan har det inte krävts så omfattande insatser. Det blev aldrig någon förlamande uppståndelse.

– Dagen efter fanns en viss oro och en del frågor – både bland elever och personal. Men ganska snart återgick vardagen till det normala, säger rektorn.

För att hantera situationen bland personalen tog skolledningen hjälp av psykolog, kuratorer och personal från företagshälsan. Dessutom behövdes vägledning i ett annat avseende.

– Hur skulle vi tala med barnen om vad som hänt. Och hur skulle vi besvara deras frågor?