Premiumartikel

Torvbrytning är relativt vanligt förekommande i Sverige. Torven från Mjärydsmossen kommer främst att användas som insatsmedel vid eldning av biobränslen i kraftvärmeverk. Torven ersätter då andra tillsatsämnen som svavel eller kol.

Foto Elin Elderud

"Synd att man fördärvar området" – klartecken för kritiserad torvbrytning

Oro för förfulad och förstörd natur, damm, buller och sämre vatten.
Sex hushåll, två fiskeföreningar och kommunstyrelsen i Markaryd har motsatt sig planerna.
Trots detta får Södra ja av länsstyrelsen till att bryta en miljon kubikmeter torv i Mjärydsmossen.

Premium-erbjudande

90 dagar för 45kr

Därefter 129kr/mån

Med Premium får du tillgång till följande:
,