Gruppen består av Nils E Tägil, välkänd organist i Ljungbytrakten efter många år i Ljungby församling, hans dotter Ingela och dotterdottern Minna.

I många år gav Nils och Ingela konserter tillsammans och sedan några år finns även Minna med i programmet.

Årets program heter "På sångens vingar" med en repertoar som främst är hämtad från romantiken. Bland annat uppmärksammas kvinnorna kring Felix Medelsohn, till exempel hans syster, kompositören Fanny Hensel, och den svenska operasångerskan Jenny Lind.

Det var just Jenny Lind som intresserade kyrksångerskan Ingela Tägil när hon också blev musikforskare. Ingela disputerade för sex år sedan på Musikhögskolan i Örebro med avhandlingen "Jenny Lind: röstens betydelse för hennes mediala identitet, en studie av hennes konstnärsskap 1838-49".

Därefter har Ingela varit verksam vid universitet i Bern i Schweiz och forskat om 1800-talets vokaltekniker.

Ingelas dotter Minna har studerat klassisk sång på Birkagårdens folkhögskola i Stockholm och nu i höst börjar hon sin solistutbildning vid Mälardalens högskola.