Ytterligare 29 personer har rapporterats avlidna i covid-19 i Sverige det senaste dygnet. Enligt Folkhälsomyndigheten är det dock ofta eftersläpning i rapporteringen under helgerna, varför det är svårt att dra några tydliga slutsatser från siffror som presenteras då.

– Vi ligger kvar som vi gjort, som alltid är siffrorna under helgerna lite svårtolkade, de har en tendens att vara undervärderade, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, till TT.

– Men samtidigt provtas 3 000–4 000 varje vecka, det drar åt lite olika håll men på det hela verkar vi ligga kvar på den här platån.

En stabilisering

Hittills har 14 385 personer i landet bekräftats smittade av coronaviruset. 1 079 personer av dessa har fått IVA-vård, eller intensivvårdas just nu.

Anders Tegnell anser att siffrorna pekar på att smittspridningen i Sverige verkar ha stabiliserats – även inom äldrevården.

– Spridningen inom äldrevården har stabiliserats, den ökar inte längre.

– Inte heller dödsfallen inom äldrevården ökar, men däremot så minskar dödsfallen överhuvudtaget så att en större och större andel av dödsfallen kommer från äldrevården, säger Anders Tegnell.

Spridningen i landet

TT: Hur ser spridningen i Sverige ut?

– Stockholm och regionerna runt Stockholm, Dalarna ner mot Östergötland har den största spridningen, det är inga större förändringar.

TT: Ser ni att folk följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten?

– Det har jag ingen uppfattning om i nuläget.