På torsdagen skrev tidningen om en person i Region Kronoberg som misstänktes vara smittad av coronaviruset. Personen hade varit i Kina under inkubationstiden och hade drabbats av luftvägsproblem. Patienten uppgavs inte vara allvarligt sjuk och vårdades i hemmet i väntan på provsvaren.

På fredagen meddelade Region Kronoberg att provsvaret från Folkhälsomyndigheten visade att personen inte var smittad av coronaviruset.

I pressmeddelandet uppger man att patienten själv hade kontaktat vården och provtagningen skedde enligt de nationella och lokala riktlinjer som finns för att hantera ett misstänkt fall av coronaviruset.

Relaterat till artikeln