Ljungby

Lars-Åke Långh, vice ordförande i tillgänglighetsrådet, Anne Karlsson, ordförande i tillgänglighetsrådet och Rolf Rulle Arvidsson på Rulles foto, glad pristagare till tillgänglighetspriset år 2017.

Det räcker med att blunda eller sätta på en ögonbindel hemma och sedan försöka ta sig till ett annat rum i sitt eget hem, för att förstå att det är ett större problem än man tror i att inte se.

Eller ta på sig hörlurar och sedan bege sig ut på cykel i en trafik där bilarnas ljud sållas bort.

Att baxa in sig själv tillsammans med en barnvagn i en trång butik är inte heller alltid det enklaste.

Men barnvagnen är trots allt någonting som man kan ställa ifrån sig, hörlurarna kan man ta av liksom ögonbindeln. Så finns det dem som inte behöver testa detta, de som inte ser eller hör i sin vardag. De som inte kan ställa ifrån sig fordonet som tar dem fram – de som går med hjälp av en rullator eller är permobil-, eller rullstolsburna.

Vardagen ska fungera för alla

Det är dessa människor som tillgänglighetsrådet arbetar med, att få vardagen att fungera lika bra som för dem utan en funktionsnedsättning.

–Varje år utser Ljungby kommuns tillgänglighetsråd ett tillgänglighetspris utifrån gällande tillgänglighetsplan som antogs av kommunfullmäktige 2011. Detta pris delas ut i samband med kommunens årliga dag om funktionsnedsättningar och det görs på Ljungby bibliotek, berättar Anne Karlsson, ordförande i tillgänglighetsrådet.

– Att göra så många platser i en stad och hela kommunen så tillgängliga som möjligt gynnar ju alla, även de som inte är rullstolsburna eller exempelvis inte ser.

Handlar om mänskliga rättigheter

Anne menar att det handlar om mänskliga rättigheter att ingen ska känna sig utestängd på grund av att det inte råder tillräcklig tillgänglighet på en plats. Hon hänvisar till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

”Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra”.

– Därför delar vi årligen ut ett tillgänglighetspris, för att vi vill uppmuntra det positiva med de tillgängliga lokaler som finns i vår kommun. Nomineringarna till priset tar vi in från allmänheten, antingen på kommunens webbsida, via ett formulär på Ljungby bibliotek eller via post till Ljungby kommun, berättar Anne.

Hon förklarar vidare att det i dagligvaruaffärerna brukar råda en bra tillgänglighet. Så därför är det andra offentliga lokaler som de lägger större fokus på.

Ett roligt och viktigt pris

– När det gäller nybyggnationer i dag så finns det en lag som styr bygget till att vara tillgänglighetsanpassat. När det gäller äldre byggnader så finns det ju en förståelse att det inte alltid går att i efterhand ordna med en hiss. Men det borde vara självklart att alla ska kunna välja fritt i vilken butik de vill gå in, vilken frisör de går till eller vilken restaurang de vill äta på – utan att de ska tänka på om det fungerar för dem eller inte.

År 2017 var det Rulle Arvidsson på Rulles foto som fick tillgänglighetspriset, för sin lokal där alla kan ta sig in både med rullator, rullstol eller permobil.

– Detta är ett riktigt roligt och viktigt pris att få dela ut, för allas rätt att kunna ”leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra”, säger Anne Karlsson.

Den 22 oktober ska nomineringarna ha kommit in och priset delas ut på Ljungby bibliotek den 6 november på ”Så funkar vi”-dagen.

Tidigare mottagare av tillgänglighetspriset är:

2017: Rulles foto i Ljungby, 2016: Granngården, 2015: Restaurang Ljungrätten, 2014: Axells, 2013: Skinnarnas blommor och trädgård och 2012: Lilla skafferiet.