Risken för att barnet ska dö ökar om kvinnor som gått över tiden får vänta till vecka 42 innan förlossningen sätts i gång, visar preliminära resultat i en stor svensk studie.

Sex barn dog i vecka 42 under pågående studie, vilket ledde till att den avbröts i förtid förra året, rapporterar TV4-programmet "Kalla fakta".

SWEPI-studiens syfte var att ta reda på vad som är bäst för barn och mamma – att starta förlossningen efter 41 eller 42 fullgångna veckor. Resultatet från studien, där 15 svenska förlossningskliniker deltagit, ska presenteras senare i höst.

När studien avbröts hade 2 760 kvinnor deltagit. De delades slumpvis in i två grupper som fick igångsättning i vecka 41 respektive vecka 42. I den senare gruppen dog sex barn. Inga barn dog i vecka 41-gruppen.

De preliminära resultaten har redan fått flera sjukhus att ändra rutinerna medan andra avvaktar.