De nya reglerna innebär att du som bilägare inte längre behöver hålla reda på registreringsnumrets sista siffra för att veta när din bil ska besiktigas. I stället är det tiden du senast besiktade din bil som är avgörande.

För A-traktorer gäller helt nya regler för besiktning. Kraven rör landets cirka 14 000 A-traktorer. De nya kraven införs för att öka trafiksäkerheten för dessa fordon.

Men det är många berörda fordonsägare i landet som inte har besiktat enligt de nya reglerna uppger TT. För bara tio dagar sedan var det fortfarande över 160 000 fordon som inte hade besiktigats.

– Det finns risk för att det finns ett flertal fordon som får körförbud, säger Stefan Triumf, kommunikatör vid Transportstyrelsen till TT.

Enligt Stefan Triumf har de nya reglerna inneburit högt tryck på landets bilbesiktningsföretag. Men han bedömer ändå att det har funnits tillräckligt med tider för de som velat besiktiga bilen.

– Vi har haft löpande kontakt, och de ska ha klarat av trycket, säger Stefan Triumf till TT.

Körförbud på bilen innebär att du bara får köra från parkeringen till en bilbesiktning, utan omvägar.