Kan du, bör du, de närmaste veckorna undvika att köra på Storgatan från Bryggarrondellen mot Elverksbron. Ljungby kommun kommer att asfaltera om på sträckan, och börjar i nästa vecka med att fräsa bort asfalten.

Detta kommer att innebära begränsad framkomlighet i tre veckor framöver.

Vid Sunnerborondellen kommer trafiken att helt ledas om, med undantag för länstrafikens bussar som kommer att släppas fram. Där kommer det också att utföras asfalteringsarbete på Norrleden från Sunneborondellen mot Replösabron.

– Det här kommer att innebära längre restider, men det är helt enkelt något man får acceptera under en tillfällig period. De sträckor som kommer att få ny beläggning är i mycket stort behov av åtgärder. Det är viktigt att komma ihåg det, och att det är något som många efterfrågar. Det glöms lätt bort när arbetet ska göras och framkomligheten begränsas, säger Ljungby kommuns gatuchef Christer Jonasson.