Det har brunnit en del på avfallsanläggningen Äskya utanför Älmhult den senaste tiden.

I slutet av januari blossade en brand upp på anläggningen som tog sig igen en vecka senare 5 februari.

Området som brann 5 februari var cirka 100 kvadratmeter stort.

På fredagen kom ytterligare ett larm från Äskya vid 10.45.

– Ja det är på samma ställe som tidigare men denna gång är det på västra sidan av avfallshögen mot Älmhult, säger Roger Sällberg som är insatsledare vid Älmhults räddningstjänst.

Det brann med öppna lågor när räddningstjänsten kom till platsen vid elva-tiden på förmiddagen.

Roger Sällberg säger att det handlar om en enormt stor avfallshög som troligen börjar brinna i samband med kemiska reaktioner inne i avfallshögen.

– Vi väntar just nu på en grävmaskin som ska gräva ut i högen och undersöka så att det inte finns mer glöd eller annat som kan brinna inne i högen sa han vid elva-tiden på fredagsförmiddagen.

Högen grävdes ut med skopa och räddningstjänsten blötte ned kritiska delar så att det inte skulle starta någon ny eld. Efteråt täckte man över avfallshögen med med stora mängder aska från värmeverk.

– Vi lämnade området vid 13-tiden och har överlämnat ansvaret till ägaren att bevaka platsen, sa Roger Sällberg på eftermiddagen.