De senste dagarna har arbetet med lastbilsparkeringen E4 Truckstop Ljungby, som ägs av Hotell E 4 Ljungby, gått in i slutskedet då skyltar satts upp på en på högkant ställd 40 fots container.

– Det var reklammannen Mårten Gustafsson som kom på den idén. Det är ju kul att en container av samma typ som lastbilarna ofta själva fraktar utgör en anblick på Rosendalsområdet, säger Magnus Strömberg på Hotell E4 Ljungby.

Det blir en obevakad parkering, men för 75 kronor får bilarna stå där ett dygn. Då har förarna också möjlighet att utnyttja dusch och toalett samt fritt wifi.

– Vi vet inte riktigt hur detta slår ut men hoppas naturligtvis att många chaufförer parkerar där framöver.

I tio års tid har frågan om lastbilsparkeringen diskuterats. Natt efter natt parkeras många långtradare på andra sidan vägen på den stora ytan mellan hotellet/Circle K och Intersport. Bilarna har tagit så stor del av området att det blivit olägenheter för restaurangernas och affärernas kunder.

– Vi har funderat på vad vi skall göra. Sätter vi p-förbud flyttar vi ju bara problemet, förklarare Magnus Strömberg.

– En tid diskuterades riktiga säkerhetsparkeringar. Det har införts på andra ställen, men det visade sig att det inte fungerat eftersom åkerierna inte använde dem då det kostade en del att parkera där.

– Vår målsättning har varit att flytta parkeringen några hundra meter till den stor parkeringsytan på Rosendalsområdet och att det skall vara billigt.

– Vi har tittat på tyska vägar och motsvarande parkeringar. Det har visats sig att åkerierna - som i många fall kommer från öststaterna - använder parkeringsplatserna om de inte kostar mer än 6-8 euro, så vi har hållt nere priserna och stannar på 75 kronor per dygn, berättar Magnus Strömberg.

Det kommer inte att finnas någon personal på plats. Det skall fungera ungefär som vid parkeringar utanför en del flygplatser. Föraren får ett kvitto vid inpasseringen och betalar i en automat vid avfärden .

Det 17.000 kvadratmeter stora området på Rosendal har in- och utfart mellan Dollarstore och Rosegardens lokaler. Området går som ett L från infarten och sedan in bakom Dollarstore.

– Omkring 150 lastbilar kan få plats på området. Vad jag vet blir det nog Sveriges största parkering för lastbilar. Men det räknar vi naturligtvis inte med att det skall bli direkt. Kan vi få 30-50 bilar per dygn där i början blir vi glada.

Slår det väl ut kan det i en kommande etapp bli aktuellt med att bygga serveringslokal och kanske sätts någon drivmedelspump upp.

Blir det möjlighet även för husbilar att parkera på lastbilsparkeringen?

– Vi förbjuder naturligtvis inte dem. Däremot har vi en tanke att i framtiden bygga en liknande parkering vid Laganland i Lagan, som vi också äger. Vi har köpt in ett område precis norr om Laganland som är tänkt för detta, men det kan bli klart tidigast till nästa sommar.

När den nya lastbilsparkeringen - för vilken Lagans Byggnad har totalentreprenaden - blir klar kommer den plats mellan bensinstationen och Intersport som nu används som parkeringsplats att förändras en del. Det skall bli fysiskt svårt för långtradare att parkera där, eftersom ytan behövs till kvarterets andra kunder.