Eftersom majoritetsförhållandet i Hälso- och sjukvårdsnämnden är att det röd-gröna styret har åtta mandat och alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna har sju skulle det räcka med Svenssons avhopp för att stjälpa förslaget. Detta alltså under förutsättning att alliansen plus SD gör gemensam sak.

Men det är en utveckling som Tryggve Svensson inte känner sig helt säker på.

– Det är viktigt att veta att det är en borgerlig budget, och det handlar nästan 200 miljoner som vi måste göra något åt, trots att borgarna inte vill vara med på en skattehöjning

Svensson anser att man ska ta bort så mycket hyrpersonal som möjligt, men att gränsen går vid akuten.

– Antingen får de plocka bort den delen av besparingsförslaget, som är på 60 miljoner kronor totalt, eller så kommer jag att rösta nej. Så är det, säger Tryggve Svensson.

Om Svensson känner en viss osäkerhet kring alliansens förmåga att hålla samman i frågan om akutens framtid i Ljungby, är oppositionsledaren Suzanne Frank (M) mer säker.

– Min magkänsla är att vi i alliansen aldrig kommer att gå med på något sådant, säger Frank som dock understryker att hon ännu inte hunnit prata med sina allianskollegor.

Suzanne Frank beskiver tjänstemannaförslaget som en panikåtgärd och att detta visar på de röd-grönas oförmåga att hantera ekonomin. Hon är också förvånad över att man tillåter att förslaget läckt ut på det sätt som gjorts.

– Men vad jag förstått så har det här förslaget stöd hos nämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) och hos Anna Fransson (S) som är regionstyrelsens ordförande.

Suzanne Frank menar att det finns andra besparingar som kan göras och som dessutom ger mer effekt.

– I dag finns det 70 fler tjänster inom administrationen är 2015. Det är inte Ljungby som ska betala för det röd-gröna styret.

Frank får medhåll av Thomas Ragnarsson (M) som är ledamot av hälso- och sjukvårdsnämnden och han ser tjänstemannaförslaget som förkastligt och dessutom saknar förutsättningar att lösa några problem.

– Vi har efterfrågat åtgärder som kan ge effekt på kort sikt. Att då säga att vi sparar genom att stänga verksamheter ger ju effekter på flera plan och framför allt för den enskilde medborgaren.

Ragnarsson förkastar också tanken, som finns i besparingsförslaget, på att man som kompensation skulle kunna ta emot medicinska akutfall på vårdavdelningarna.

– Det är ju så befängt. Den som varit på en vårdavdelning nattetid vet ju hur lite personal där finns och de är redan tungt belastade med överbeläggningar.

Thomas Ragnarsson menar att förslaget i sin yttersta konsekvens innebär slutet för Ljungby lasarett som akutsjukhus.

– Man lägger ner lasarettet som akutsjukhus i samma sekund som man plockar bort akutkirurgin. För per definition ska ett akutsjukhus ska ha akutkirurgi dygnet runt.

Om förslagets chanser att gå i genom när hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder på torsdag säger Thomas Ragnarsson:

– Jag kan inte i min vildaste fantasi se att det skulle gå igenom, inte med tanke på de löften man gav inför valet 2014, där samtliga partier sa att man värnade om att länet ska ha två akutsjukhus. Det är den enda fråga vi har varit helt överens om under den här mandatperioden.