Förslaget till budget som kommunstyrelsen lämnat vidare till fullmäktige har tagits fram i budgetberedningen, och det är det ursprungliga budgetförslaget från Alliansen som även Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har som grund för sin budget.

Alliansen vill satsa på varumärkesbyggande, brandvärnen, vatten och avlopp och Ringbadet.

Alliansen vill satsa så här:

• 1 miljon kronor för varumärkesbyggande.

• 300 000 kronor för framtagandet av en nödvattenplan.

• 6 miljoner kronor - för att täcka kostnaderna för kommunal personlig assistans inom socialnämnden.

• 4 miljoner kronor för att i första hand utveckla elevhälsan, en verksamhet som kritiserats av Skolinspektionen.

• 1 miljon kronor för att bygga om Agunnaryds skola och förskola.

• 1,3 miljoner kronor för införandet av anställda deltidsbrandmän i Lidhult.

• 700 000 kronor att använda för att utöka tekniska förvaltningens organisation.

• 150 000 kronor till bidrag till brandvärnen.

• 55,1 miljoner kronor för att investera inom vatten och avlopp och renhållning.

• 600 000 kronor för en ny tjänst som planarkitekt. Kostnaden ska hämtas hem genom höjda taxor.

• 200 000 kronor till miljö- och byggnämnden i extra anslag för arbetet med översiktsplanen.

• 25 miljoner under 2019 och 2020 för renovering av Grand.

• 3,5 miljoner (uppdelat på tre år) för investeringar i Ringbadet.

• 3,6 miljoner för sprinklers i Ljungby Arena,

• 400 000 kronor till föreningsbidrag.

• 225 000 kronor för att finansiera scenmästaren på Grand.

Alliansen sparar på:

• Bidraget för byastämmor sparas in och lika så pengarna för sponsring. Reglerna för miljöfonden ska ses över, och läggs inga pengar i fonden för nästa år.

• Socialnämnden får inte medel för Fritidsbanken, utan uppmanas söka pengarna på annat sätt.

• En del av summan som tekniska nämnden ville ha till cykelvägar och ger inte pengar till nämnden för att anställa en projektledare.

Socialdemokraterna vill lägga kommunens pengar på fler parkbänkar och grillplatser, att utreda ett kostnaden för ett kallbadhus, busskort och mer pengar till skolan och socialen.

Socialdemokraterna vill satsa så här:

• 1,2 miljoner kronor för att erbjuda gymnasieelever körlektioner.

• 350 000 kronor för att bygga en hundrastgård centralt i Ljungby stad.

• 650 000 kronor busskort för unga som bor inom Ljungby kommun och studerar på högskola.

• 100 000 kronor på att skapa grillplatser utmed Lagan och sätta ut parkbänkar.

• 600 000 kronor till socialnämnden utöver det som ligger i Alliansens budgetförslag.

• 600 000 kronor till barn- och utbildningsnämnden utöver det som ligger i Alliansens budgetförslag.

Socialdemokraterna sparar bort:

• En kommunikatör.

• En leansamordnare (som omplaceras till CIL men utan att organisationen får kompensation för kostnaden).

• En lokalförsörjningsstrateg.

Sverigedemokraterna vill i sitt förslag spara på administrationen i kommunhuset, ge skolskjutsbidrag till Södra Ljunga och starta upp avdelning fyra på Ljungberga som särskilt boende igen.

Sverigedemokraterna vill satsa:

• 500 000 kronor till skolskjutsbidrag till eleverna på Lingbygdens friskola.

• 600 000 för en miljöinspektör inom vatten och avlopp.

• 1,4 miljoner av Ljungbybostäders bidrag till kommunen på trygghetsskapande åtgärder i bostadsområden.

• 5 miljoner kronor för att öka de personella resurserna inom vissa verksamheter såsom hemtjänst/äldreomsorg för att få ner sjuktalen inom personalen.

• Starta upp avdelning fyra på Ljungberga igen.

Partiet föreslår en skattehöjning med 12 öre.

Sverigedemokraterna sparar bort:

• Två rektorstjänster.

• Teoriutbildningen för körkort för elever på Sunnebogymnasiet (bortsett från fordonsprogrammet).

• De andra partiernas satsning på anställda brandmän i Lidhult.

• Integrationssamordnaren.

• Fem miljoner kronor inom kommunens administration.

Relaterat till artikeln