I dag är UF-verksamheten, att stimulera företagsamhet, enbart inriktad på gymnasiet.

- Att utöka bidraget till UF är en av vägarna till fostra blivande entreprenörer i Kronoberg.

Det säger Thomas Ragnarsson (M), som är ordförande i utvreckliongsnämnden.

Ung företagsamhet i Kronoberg är en ideell förening, vars syfte är att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets villkor. Likaså syftar UF till att främja utbytet av erfarenheter mellan generationer och mellan skola och näringsliv.

Sara Almkvist, regionchef för UF i Kronoberg, är förstås nöjd med utvecklingsnämndens beslut.

- Med ett ökat driftbidragfår vi nu möjlighet att lägga mer personalresurser på vårt arbete med grundskolan, säger hon.

Enligt Almkvist kommer UF nu att besöka fler skolor och kontakta fler lärare och elever för att inspirera till entreprenörskap i lärandet.

- Ju tidigare man får träna dessa förmågor,desto bättre för både individens och samhällets utveckling, säger hon.

UF-arbetet i grundskolan är främst inriktat på att erbjuda verktyg för undervisningen i entreprenörskap liksom att bygga broar mellan skola och näringsliv. Ambitionen är att motivera eleverna genom arbetsuppgifter med förankring i verkligheten.

Grundskolan är inget nytt arbetsfält för UF i Kronoberg. Tidigare har det funnits projekt på vissa håll.

Med starkare ekonomiska muskler är ett mål att göra UF tillgängligt för alla elever - oavsett kön, gymnasieprogram och kommun.