Det framkom när Svensk Industriförening, Sinf, presenterade sin senaste Underleverantörsbarometer på Elmia Automation på tisdagen.

Det var över lag positiva siffror som redovisades. Drygt hälften av företagen har höjt sin omsättning och nästan lika många tror på ökad orderingång.

Nära hälften av företagen har ökat sin omsättning jämfört med samma period förra året.

– Det ser bra ut, mest glädjande är att hela 67 procent tror på en uppåtgående konjunktur och att alltfler företag har en ökande lönsamhet. Underleverantörerna behöver ett uppsving efter många tunga år för att kunna investera ytterligare i ökad konkurrenskraft, säger Anders Ekdahl, vd på Sinf.

Oklar politik

Men alla siffror är inte positiva. 45 procent av företagen har problem att hitta utbildad arbetskraft och bara fyra procent tycker att de två regeringsalternativen inför höstens val har redogjort för sin industripolitik.

Underleverantörsbarometern kommer varje kvartal och det är små och medelstora underleverantörer som medverkar.