Utbildningen heter RYLA, vilket står för Rotary Youth Leadership Awards, och är en ledarskapskurs som riktar sig till unga vuxna i åldersspannet 18 till 30 år.

– Inom distriktet finns 60 klubbar, som var och en har möjlighet att skicka lämpliga personer till utbildningen. Respektive klubb står för kostnaden, berättar Håkan Larsson, medlem i Rotary Kungshögen Ljungby, som håller i trådarna.

Runt 35 personer, varav 55 procent kvinnor och 45 procent män, samlades förra lördagen i Ljungby för att delta i utbildningen, som pågick både under lördagen och söndagen.

– De fick lyssna till ett tiotal föreläsare med erfarenhet i ledarskap, som belyste många olika aspekter, sammanfattar Håkan Larsson.

En av föreläsarna var Jeanette Hagberg, platschef på Ikea i Torsvik, Jönköping och före detta Ljungbybo, som här syns tillsammans med Håkan Larsson, Rotary Kungshögen Ljungby, som håller i trådarna på utbildningen.

Foto Dan Rapp