Det var i augusti det började hos ett par danska sommartorpare utanför Markaryd. En hackspett började hacka och spetta på torpets ladugård så flisorna yrde.

Efter runt tio hål började fågeln att även bearbeta själva boningshuset.

Efter tre nya hål började fastighetsägarna tröttna. Då hade de försökt att skrämma bort hackspetten med allt från en attrapp till upphängda folieremsor.

De konsulterade först kommunkontoret och begärde sedan, i början av december, tillstånd om att få döda den större hackspetten.

– Jag ser inga andra möjligheter än att ansöka hos länsstyrelsen om skyddsjakt på den fredade fågeln, skrev paret till myndigheten.

Länsstyrelsen har nu beslutat om att bevilja begäran - fast med en korrigering. Tillståndet gäller en spillkråka av hankön, inte en större hackspett.

– En kollega till mig hade telefonkontakt med dem och kom fram till att det måste röra sig om en spillkråka, säger Ulrica Nymberg, natur- och viltförvaltare på länsstyrelsen i Växjö.

Man motiverar beslutet att fågeln har orsakat allvarliga skador och med risk för fler. Och att sommartorparna har försökt att åtgärda härjningen.

Visserligen är spillkråkan fredad, men bedöms vara ganska vanligt förekommande - ha en så kallad gynnsam bevarandestatus - i Kronobergs län.

Nu har torparna fram till mitten på mars att avliva den aktuella hannen med godkända jaktmedel. Fälld spillkråka ska rapporteras till länsstyrelsen inom två veckor.

Fallet kan vara unikt. Åtminstone har Ulrica Nymberg aldrig hanterat ett liknande hackspettsärende.

Noteras kan att Alf Kälveby, jakt- och fågelintresserad Ljungbybo, ringde in och tipsade.

– Jag har varit med om samma sak. Men jag fick en idé och skar ut en siluett av en hackspett ur en aluminiumplåt och skruvade upp på väggen. Det var verkligen effektivt, den kom aldrig tillbaka!

Det blev en variant, säger han, av rovfågelssiluetterna som många sätter upp inne i de inglasade altanerna.