Flertalet kommuner i Sverige diskuterar just nu att införa ett förbud mot tiggeri, något Amnesty International uppmärksammat och arbetat emot en längre tid.

– I dag kommer kommunfullmäktige i Ljungby kommun att rösta om att införa ett tiggeriförbud; utvecklingen som sker är skrämmande, säger Morgan Björö, Amnesty International.

Morgan Björö berättar att Amnesty International av den anledningen har skickat över 5 768 namnunderskrifter till kommunen. Dessa ställer sig mot tiggeriförbudet inför dagens röstning

”Förbudet är tydligt diskriminerande”

– De som tigger i Sverige har inte valt att bli diskriminerade och leva i fattigdom i sina hemländer. Ett tiggeriförbud har ingen annan funktion än att kriminalisera fattiga, så att människor ska slippa möta dem i sin vardag; förbudet är tydligt diskriminerade.

Morgan Björö menar att den påtalade ordningsstörningen och den önskade ändringen i de lokala ordningsföreskrifterna dels är omotiverade. Men främst är det ett uppenbart förnekande av människors mänskliga rättigheter.

– Att förbjuda människor att be om hjälp är en allvarlig människorättskränkning. Genom att lämna över dessa underskrifter till kommunen vill vi visa att människor i Sverige, liksom Amnesty, oroar sig för den pågående utvecklingen och att vi är många som säger nej till ett tiggeriförbud, säger Morgan Björö, Amnesty International, Sweden i ett pressmeddelande.

Relaterat till artikeln