I en skrivelse till Ljungby kommun och tekniska förvaltningen konstaterar kommunikatören på Trafikverket syd att det ännu är långt till jul, men att det ändå finns anledning för Ljungby kommuns belysningsansvarige att tänka igenom årets julbelysning på de statliga vägarna i Ljungby.

Det är nämligen, som Trafikverket konstaterar, inte längre tillåtet att använda Trafikverkets belysningsstolpar för julbelysning.

I en skrivelse med rubriken "God jul - i god tid" skriver ansvarig handläggare att belysningsstolparna längs våra vägar i grunden inte är dimensionerade för den ofta tunga julbelysningen. Julprakten kan bli ett vindfång och därmed en säkerhetsrisk för trafikanter och gående, heter det.

Trafikverket uppmanar i stället Ljungby, och landets övriga kommuner att tänka i nya banor. Utan att gå in på mer handfasta råd konstaterar tjänstemännen på Trafikverket att det finns många sätt att skapa magiskt julljus och menar att belysningen kanske kan ordnas på ett "helt nytt och kreativt sätt".