Var det kommunstyrelsens avsikt att avskärma västra delen från centrum? Man kan tro det för kommunstyrelsen firade det hela genom att bygga en ny dyr exklusiv park på östra sidan och sedan lyxa till det ytterligare med en ny lekplats på östra sidan. Allt medan man låter ogräset växa fritt på västra sidan.

Det är nonchalans mot dem som bor på västra sidan, det var ju de som mest behövde järnvägsövergången.

Vill man ha ett fungerande samhälle och tillvarata alla invånarnas intresse ska kommunen snarast köpa tillbaka och återställa järnvägsövergången.

Vilket parti vill rätta till sitt misstag och återställa järnvägsövergången?

Berguv